Mình có em YAMAHA R3 như trong hình, máy ngon đầy đủ muốn pass lại.
Mọi người ai quan tâm IB mình nhé. Mình ở Hà Nội.

Chi tiết thông số xe bạn có thể xem trong bài dưới đây:
http://thinhvuonghouse.com/cuoc-song/xe-phan-khoi-lon-dang-duoc-ua-chuong