Hiện tại mình có nhiều voucher của hệ thống nhà hàng Sen. Trị giá voucher 320k nhượng lại với 270k. Ai có nhu cầu liên lạc theo số 0979748866