VNNP - Khuyến mại lớn trong tháng 7 dành cho những bạn đăng ký học kế toán!!!

  • 4 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1

  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VNNP VIỆT NAM
  Địa chỉ: Trụ sở: Số 16/40 Ngõ 260 Cầu Giấy – Hà Nội.
  Khóa học: Nghề kế toán AZ.
  Đối tượng: Dành cho người chưa học kế toán, nghành gần kế toán, sinh viên các chuyên nghành khác…
  GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VNNP:
  -> VNNP hoạt động từ năm 1998 Với đội ngũ kế toán trưởng, chuyên viên tư vấn quản trị lâu năm, nhiều kinh nghiệm đảm bảo độ tin cậy làm cho các Doanh nghiệp. Công ty TNHH An Hiền Việt Nam (VNNP) nay là Công ty CP giải pháp VNNP Việt Nam (VNNP.,JSC) đang cung cấp các khoá đào tạo kế toán trên chứng từ sống, dạy kế toán thực hành, kế toán thuế, kế toán trưởng, mở lớp kế toán liên tục. Học viên được học trên chứng từ sống và phần mềm kế toán chuẩn đảm bảo 100% học viên khi tốt nghiệp sẽ có 1 nghề nghiệp vững vàng.
  -> Với phương pháp đào tạo trên thực hành thực tế, các học viên sẽ được thực hành toàn bộ trên máy vi tính. Mỗi học viên sẽ được làm việc như những kế toán viên thực sự. VNNP cam kết các học viên sẽ làm tốt khi ra trường và hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí lâu dài.
  PHẦN I: NHẬP MÔN KẾ TOÁN
  1. Nguyên lý kế toán cơ bản (Đào tạo kế toán cơ bản).
  • Các khái niệm cơ bản trong kế toán.
  • Hệ thống tài khoản, phương pháo định khoản kế toán.
  • Các bài tập định khoản kế toán.
  2. Các yếu tố cơ bản trong công tác kế toán.
  • Giới thiệu quy trình thực hiện KT trong các DN.
  • Giới thiệu bộ máy kế toán: Các bộ phận kế toán cụ thể tại mỗi DN, quy trình thực hiện công việc kế toán tại mỗi bộ phận để mang lại hiệu quả cao..
  • Cách lựa chọn chế độ kế toán phù hợp với từng mô hình DN.
  3.Phần hành kế toán trong DN, phân biệt giữa kế toán thuế, kế toán quản trị.
  • Kế toán quản trị: Cách quản lý, lập sổ sách, báo cáo kế toán quản trị. Xây dựng, thiết lập hệ thống kế toán phù hợp với hoạt động của DN, cách kiểm soát hệ thống tránh sai sót, thất thoát: hang hoá, tiền…….
  • Kế toán thuế: Bản chất các loại thuế; luật thuế; hệ thống sổ sách; báo cáo thuế theo tháng, quý, năm; phân biệt chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định thuế.
  • Phân biệt chứng từ hợp lệ trong kế toán thuế: Điều kiên được khấu trừ thuế GTGT, điều kiện được công nhận là chi phí hợp lý để tính thuế TNDN…
  4. Hệ thống tài khoản kế toán và hạch toán nghiệp vụ kế toán phát sinh.
  • Giới thiệu hệ thống tài TK KT, cách sử dụng từng TK đúng với các nghiệp vụ phát sinh.
  • Hướng dẫn hạch toán kế toán các nghiệp vụ thường phát sinh cụ thể trong các DNVVN hiện nay theo từng bước cụ thể.
  5. Cách lập chứng từ kế toán, mở sổ sách kế toán.
  • Giới thiệu hệ thống chứng từ KT: Lập chứng từ KT từ chứng từ gốc như PT, PC, PN, PX...
  • Giới thiệu hệ thống sổ sách theo quy định luật kế toán: Mở sổ sách kế toán, cách ghi sổ KT.
  6.Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế.
  • Giới thiệu hệ thống BCTC: Lập bộ báo cáo TC hoàn chỉnh.
  • Cách lập báo cáo quyết toán thuế năm tài chính.
  7.Thực hành hạch toán các bài tập KT khi phát sinh nghiệp vụ đến khi tính được kết quả KD
  PHẦN II: THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN BỘ CHỨNG TỪ HOÀN CHỈNH CỦA DN ĐANG HOẠT ĐỘNG VỀ THƯƠNG MẠI.
  Thực hành trong vị trí một nhân viên kế toán tổng hợp, thực hiện tất cả các công việc của các vị trí kế toán khác nhau từ khi phát sinh nghiệp vụ, lập sổ sách theo dõi đến khi lên được BCTC và các báo cáo thuế….
  1.Thực hành hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh thực tế trên chứng từ sống.
  • Phân loại các chứng từ gốc kế toán theo ngành nghề hoạt động của DN.
  • Viết các phiếu kế toán phù hợp với chứng từ gốc kế .
  • Thực hành hạch toán từng tháng: từ khi phát sinh nghiệp vụ đến khi ra được kết quả kinh doanh và khoá số liệu kế toán.
  2.Thực hành mở các loại sổ sách kế toán theo quy định của luật kế toán.
  • Mở các sổ chi tiết theo đối tượng: hàng hoá, khấu hao TSCĐ, bảng lương...
  • Lập sổ nhật ký chung ( Loại sổ mà hầu hết tất cả các DN đang thực hiện)
  • Lập sổ quỹ, sổ cái các tài khoản từ loại 1 đến loại 9.
  • Lập các loại bảng biểu khác mang tính chặt chẽ cho hệ thống chứng từ, sổ sách.
  3. Thực hành lập BCTC, phân tích BCTC trên hệ thống sổ sách đã hoàn thành.
  • Kiểm tra tính chính xác của hệ thống sổ sách kế toán trước khi lập BCTC.
  • Lập BCTC: Bảng cân đối phát sinh, cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, chuyển lỗ, thuyết minh BCTC.
  • Phân tích BCTC phát hiện sai sót kế toán.
  • Phân tích BCTC đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh.
  4. Thực hành lập các báo cáo nội bộ và thuế theo quy định luật thuế.
  • Lập các báo cáo KT nội bộ phòng kế toán và BGD: Hàng ngày, tháng, quý, năm theo yêu cầu quản lý.
  • Lập tờ khai thuế môn bài.
  • Lập các báo cáo thuế GTGT: Báo cáo tháng, quý, năm.
  • Lập báo cáo thuế TNDN: Báo cáo tạm tính quý, quyết toán thuế TNDN năm.
  • Lập báo cáo thuế TNCN: Báo cáo tháng, quý, quyết toán năm .
  5.Thực hành lưu giữ hệ thống sổ sách kế toán hoàn chỉnh.
  • Lưu kẹp chứng từ kế toán với chứng từ gốc đảm bảo tra cứu và quyết toán thuế.
  • In hệ thống sổ sách kế toán hoàn chỉnh theo quy định.
  • Ban giám đốc, giúp kiểm soát số liệu kế toán, kiểm soát hang hoá, tiền chặt chẽ.
  • Thảo luận về một số tình huống cụ thể trong thực hiện, quản lý kế toán và thuế
  • Tổng kết khoá học.
  PHẦN III: KỸ NĂNG GIẢI TRÌNH QUYẾT TOÁN THUẾ
  • Giới thiệu quy trình quyết toán thuế thực tế với Đoàn thanh tra thuế: Kiểm tra thuế GTGT, TNDN…..
  • Hướng dẫn thực hiện kiểm tra kiểm soát hệ thống chứng từ, sổ sách trước khi quyết toán.
  • Giới thiệu các tình huống thường xảy ra trong quá trình quyết toán thuế và kỹ năng giải trình nó.
  PHẦN IV: KỸ NĂNG XÂY DỰNG BỘ MÁY KẾ TOÁN.
  • Thiết lập các bộ phận kế toán làm việc mang tính độc lập nhưng thống nhất số liệu đảm bảo tính kịp thời các báo cáo, tính chính xác cao cho Ban giám đốc, giúp kiểm soát số liệu kế toán, kiểm soát hang hoá, tiền chặt chẽ.
  • Thảo luận về một số tình huống cụ thể trong thực hiện, quản lý kế toán và thuế.
  PHẦN V : TỔNG KẾT KHÓA HỌC.
  Liên hoan, giao lưu, trao chứng nhận tốt nghiệp, trao học bổng cho các học viên ưu tú, xuất sắc.
  1. GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY
  ->Giáo trình học: Soạn theo quy trình thực hiện từng phần hành kế toán theo từng bước từ khi bắt đầu tiếp cận với chứng từ kế toán đến khi tính được kết quả kinh doanh sau thuế.
  ->Tài liệu học: Các hóa đơn chứng từ thực tế (Chứng từ sống) của DN với các loại hình đa dạng.
  2. GIÁO VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY:
  ->Chuyên gia quản lý giỏi của VNNP có bề dày kinh nghiệm thực tế trong việc thiết lập hệ thống quản lý kế toán và đào tạo cán bộ phòng kế toán cho các loại hình DN trong và ngoài nước.
  ->Các kế toán trưởng kinh nghiệm của VNNP hàng ngày phải làm việc và giải quyết các công việc với nhiều tình huống thực tế khác nhau về nghiệp vụ kế toán, quản lý kế toán với cơ quan thuế.
  ->Các chuyên gia phân tích tài chính và thuế giỏi của VNNP trong việc phân tích kỹ năng quản lý tài chính kế toán và các kỹ năng quản lý, phòng tránh rủi ro thuế.
  3. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
  ->Phương pháp thực tế: Học viên sẽ như nhân viên kế toán đang thực hiện các phần hành công việc kế toán thực tế từ A – Z của một DN và Giáo viên là kế toán trưởng để hướng dẫn, giám sát và chỉ dẫn. Các học viên sẽ được thực hành toàn bộ trên máy vi tính kèm theo những chương trình mới nhất được cập nhập thường xuyên.
  ->Phương pháp tạo kỹ năng: Theo phương châm của VNNP: “Một người kế toán giỏi không phải chỉ là người hạch toán hoặc ghi chép SSKT giỏi mà bắt buộc phải có khả năng làm việc độc lập giỏi và xử lý tình huống kế toán chính xác, nhanh gọn, hiệu quả nhất”. Giáo viên luôn tạo áp lực và cường độ công việc cao cho học viên trong quá trình học để rèn luyện khả năng độc lập, chịu được áp lực cao, thích ứng nhanh với công việc khác nhau, tính linh hoạt cao trong xử lý các tình huống kế toán, thuế phát sinh thực tế.
  ->Phương pháp thẩm thấu và tích lũy kinh nghiệm: Rèn luyện cho học viên các kỹ năng đọc hiểu các văn bản liên quan đến kế toán, thuế. Giáo viên truyền tải các kinh nghiệm và phân tích nhiều tình huống thực tế thưởng xảy ra trong các DN nhằm rèn luyện các kỹ năng tự tìm tòi xử lý kế toán và tự tích lũy kinh nghiệm thực tế cho bản thân và các kỹ năng quản lý, phòng tránh rủi ro thuế.
  4. TRỌNG TÂM ĐÀO TẠO CỦA CÁC KHÓA HỌC.
  -> Học viên thực hiện thuần thục và tiếp cận ngay với các công việc kế toán cuả tại các DN hiện nay: Làm từ A->Z tất cả các công việc của các bộ phận kế toán khác nhau trong DN thực tế đặc biệt kế toán thuế.
  -> Học viên rèn luyện được khả năng thẩm thấu kiến thức kế toán và thuế nhanh, có kỹ năng thuần thục trong xử lý các tình huống kế toán tránh rủi ro thuế, kế toán.
  XEM CHI TIẾT VỀ VNNP XIN MỜI QUÝ VỊ CLIK VÀO => http://http://www.youtube.com/watch?v=kyYwfwacN2M&feature=youtu.be&noredirect=1
  HOẶC QUA WEB CÔNG TY CLIK VÀO => http://giaiphapvnnp.com
  MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
  Cty CP Giải Pháp VNNP Việt Nam
  Phòng đào tạo: 04 3767 3385 số máy lẻ 106 / 107 /108.
  Hotline: 090 4884 919.
  Liên hệ trực tuyến qua mail: phongdaotao.vnnp@gmail.com
  Rất mong được hợp tác với quý vị xin chân thành cảm ơn!
  “VNNP SẴN SÀNG CHO MỘT NGHỀ NGHIỆP VỮNG VÀNG”

  Tập tin đính kèm
  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO