Các chương trình khuyến mại này hiện nay chỉ có Viettel áp dụng. Em thì thích nhất chương trình TOM550 của Viettel, giá cước gọi rất rẻ