VIẾT CÂU ĐỐI CHỮ NHO, VIẾT THƯ PHÁP CHỮ NHO, VIẾT CHỮ NHO ĐẠI TỰ, VIẾT CHỮ NHO THƯỢNG LƯƠNG, VIẾT CHỮ NHO TRANG TRÍ NƠI THỜ TỰ- LÀM HOÀNH PHI CÂU ĐỐI BÀI VỊ CHỮ NHO TẠI TPHCM
- Viết câu đối chữ Hán tại Sài Gòn
-
Viết câu đối chữ Hán thờ gia tiên- Viết câu đối chữ Hán nhà từ đường
-
Viết câu đối chữ Hán nhà thờ họ
-
Viết câu đối chữ Hán ở chùa

- Viết câu đối chữ Hán thờ Phật
-
Viết câu đối chữ Hán ở đình

- Viết câu đối chữ Hán ở đền miếu
- Viết câu đối chữ Hán ở lăng mộ
-
Viết chữ Hán thượng lương

- Viết chữ Hán trang trí nơi thờ tự
- Làm câu đối chữ Hán bằng gỗ
- Làm đại tự hoành phi chữ Hán bằng gỗ
- Làm bài vị chữ Hán và Việt, làm bài vị gỗ, làm bài vị thờ gia tiên, làm bài vị cửu huyền thất tổ
Liên hệ: Lê Công Sĩ
Đt: 0123.317.0601
Mail: lecongsi66@gmail.com
Đc: Số 34 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương (gần ngã tư cầu vượt Linh Xuân – Thủ Đức).
Truy cập tại:: http://lecongsi.blogspot.com/
Facebook: https://www.facebook.com/si.lecong