VIẾT CÂU ĐỐI CHỮ NHO NHÀ THỜ ĐÌNH CHÙA ĐỀN MIẾU LĂNG MỘ, VIẾT THƯ PHÁP CHỮ NHO, VIẾT CHỮ NHO THƯỢNG LƯƠNG CẤT NHÀ, VIẾT CHỮ NHO TRANG TRÍ NƠI THỜ TỰ- LÀM HOÀNH PHI CÂU ĐỐI BÀI VỊ CHỮ NHO TẠI TPHCM
Công Sĩ chuyên nghiên cứu dịch thuật Hán Nôm 30 năm, từng công tác tại Viện KHXH và Nhân Văn, biên dịch hàng trăm đầu sách các loại.
Chuyên:
- Viết câu đối chữ Hán, viết chữ Hán thư pháp
- Viết câu đối chữ Hán thờ gia tiên
- Viết câu đối chữ Hán nhà từ đường
- Viết câu đối chữ Hán nhà thờ họ
- Viết câu đối chữ Hán ở chùa

- Viết câu đối chữ Hán thờ Phật
- Viết câu đối chữ Hán ở đình

- Viết câu đối chữ Hán ở đền miếu
- Viết câu đối chữ Hán ở lăng mộ
- Viết chữ Hán thượng lương

- Viết chữ Hán trang trí nơi thờ tự
- Làm câu đối chữ Hán bằng gỗ
- Làm đại tự hoành phi chữ Hán bằng gỗ
- Làm bài vị chữ Hán và Việt, làm bài vị gỗ, làm bài vị thờ gia tiên, làm bài vị cửu huyền thất tổ tại Sài Gòn.
Liên hệ: Lê Công Sĩ
Đt: 0123.317.0601
Mail: lecongsi66@gmail.com
Đc: Số 34 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương (gần ngã tư cầu vượt Linh Xuân – Thủ Đức).

Xem chi tiết tại:: CÔNG SĨ
Facebook: https://www.facebook.com/si.lecong