Việc thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng

MẪU HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 2012, mới nhất

Nhà xuất bản : Lao động
Mã sách: hợp đồng xây dựng
Cập nhật: Sách mới
Giá: 350,000 vnđ


MẪU HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 2012

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Quy định mới nhất về việc ký kết và thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Phần II. Hướng dẫn tất cả các mẫu Hợp đồng áp dụng trong hoạt động xây dựng công trình

Phần III. Hướng dẫn tất cả các mẫu Hồ sơ dự thầu, mời thầu và mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu trong hoạt động xây lắp

Phần IV. Hướng dẫn các biểu mẫu Tờ trình, Quyết định phê duyệt khi thực hiện dự án và Mẫu biên bản nghiệm thu, quản lý chất lượng công trình.

Liên hệ: Hà Trinh: 0926 98 58 68
Giao sách tận nơi miễn phí trên toàn quốc
Web:
sachhanoi.net