-Cộng tác viên đăng quảng cáo, sản phẩm, thời gian làm việc: trung bình 2h-4h/ngày (không cần phảiliên tục).
-Thu nhập:
Từ 3.000.000đ/tháng đến 5.000.000đ/tháng.-Vui lòng gửi e-mail đến ngthuy8080@gmail.com với tiêu đề: “Ứng tuyển MSCV.002”.
-Cung cấp thông tin : · Họ và tên · Chỗ ở hiện tại · Số ĐT · Email .