Giá vé bao gồm:

• Vé vào cổng

• Đài quan sát & Ống nhòm(sử dụng 1 lần) / Observatory & Telescope

• Bảo tàng Sống/ Alive museum

• Rạp chiếu phim 5D/ 5D cinema

• Thế giới 3D/ 3D World

• Phòng tranh Artlink/ Artlink Gallery

• Hình ảnh Keangnam toàn cầu/ Keangnam PR Zone

• Quầy lưu niệm Sky 72/ SKY72 Gift shop

Quầy lưu niệm Sky72 - lưu giữ những kí ức của bạn tại Sky72.

Trẻ em dưới 80cm Miễn phí .

Giá dịch vụ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và phí dịch vụ