VẼ CÂY GIA PHẢ - VẼ CÂY PHẢ ĐỒ- VẼ CÂY PHẢ HỆ
DỊCH GIA PHẢ CHỮ HÁN - DỊCH GIA PHẢ CHỮ NHO - DỊCH GIA PHẢ HÁN NÔM - DỊCH GIA PHẢ CHỮ NÔM
Dịch giả Công Sĩ có kinh nghiệm 30 năm dịch gia phả, thiết kế gia phả, lập gia phả, vẽ cây phả hệ dòng họ.
Đã biên dịch 200 đầu sách các loại và hàng trăm gia phả, sắc phong của các dòng họ
Chuyên nhận:
- Vẽ cây gia phả, vẽ cây phả đồ, vẽ cây phả hệ dòng họ.
- Thiết kế cây gia phả, thiết kế cây phả đồ, thiết kế cây phả hệ dòng họ.
- Lập cây gia phả, lập cây phả đồ, lập cây phả hệ dòng họ.
- Dịch gia phả chữ Hán, dịch gia phả chữ Nho, dịch gia phả Hán Nôm, dịch gia phả chữ Nôm.
- Dịch sắc phong chữ Hán, dịch văn bia chữ Hán, dịch câu đối chữ Hán, ...
- Dịch các tài liệu Hán Nôm và Trung Văn hiện đại.
Liên hệ: Lê Công Sĩ.
Đt: 08.3317.0601
Mail: sidichthuat@gmail.com
Đc: 34 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương (gần ngã tư cầu vượt Linh Xuân - Thủ Đức).
Xem chi tiết tại: http://lecongsi.blogspot.com/
Facebook:https://www.facebook.com/si.lecong
Xem thêm