VAY TIỀN NGÂN HÀNG TRẢ GÓP BÌNH DƯƠNG : 090.2468.006

Chương trình hỗ trợ cho vay tiền Ngân Hàng - Năm 2014

I. VAY TÍN CHẤP (Cho Vay tiền mặt không cần tài sản thế chấp) :
VAY TIÊU DÙNG THEO : Lương / Giấy phép KD / Bảo hiểm nhân thọ / Hóa đơn tiền điện / Lịch sử trả nợ tốt ”

Lưu ý : Sẽ không xét duyệt cho 2 trường hợp này
- Từng Vay Thế chấp nhà, Vay Tín chấp, Mua hàng trả góp các loại... Quá trình trả nợ có 1 lần trả trễ hạn đóng quá 30 ngày, liệt vào Nợ xấu

- Cá nhân mà trong Hộ khẩu có Người thân đang thuộc Nợ xấu tại bất kỳ tổ chức trên toàn quốc


VAY TIỀN NGÂN HÀNG TRẢ GÓP BÌNH DƯƠNG : 090.2468.006
- Không cần thế chấp tài sản
- Không cần bảo lãnh
- Lãi suất cực kỳ ưu đãi ( 1,66-2,17% /tháng, tùy hồ sơ)
- Khoản vay tối đa 6 – 8 lần thu nhập


1. Điều kiện vay tiền người đi làm hưởng lương :
VAY TIỀN NGÂN HÀNG TRẢ GÓP BÌNH DƯƠNG : 090.2468.006
- Tuổi từ đủ sinh nhật 20 đến 60 tuổi đang cư trú ổn định

- Có ký Hợp đồng lao động chính thức ( Hoặc xác nhận làm việc của công ty)
- Tổng thu nhập có giấy tờ chứng minh không dưới 3 triệu/tháng liên tiếp 3 tháng mới nhất
- Lương tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được
- Khoản tiền mặt vay được 10 - 70 triệu
o Phone : 0976.241.510 hoặc 090.2468.006
2. Điều kiện cho vay tiêu dùng cho người tự doanh :
- Tuổi vay từ đủ 20 đến 60 tuổi đang cư trú ổn định
- Có giấy phép kinh doanh hoặc có thuế môn bài đối với tiểu thương
- Khoản tiền mặt vay được 10 - 30 triệu cho điều kiện này
VAY TIỀN NGÂN HÀNG TRẢ GÓP BÌNH DƯƠNG : 090.2468.006
3. Điều kiện cho vay người đứng tên mua Bảo Hiểm Nhân Thọ :

- Tuổi cho vay từ đủ 20 đến 60 tuổi đang cư trú ổn định
- Hợp đồng BHNT tại các công ty Bảo hiểm có ngày hiệu lực cách hiện tại từ đúng 12 tháng trở lên
- Người vay phải có thu nhập hàng tháng để trả góp
- Khoản tiền mặt vay được từ 10 - 70 triệu
VAY TIỀN NGÂN HÀNG TRẢ GÓP BÌNH DƯƠNG : 090.2468.006

4. Điều kiện cho vay người đứng tên Hóa đơn tiền điện sinh hoạt gia đình :

- Tuổi cho vay từ đủ 20 đến 60 tuổi đang cư trú ổn định
- Người được vay là người đứng tên trên Hóa đơn tiền điện và phải có thu nhập hàng tháng để trả góp

- Cung cấp Hóa đơn tiền điện gia đình 3 tháng liên tiếp mới nhất không có tháng nào dưới 300.000 đ/tháng
- Khoản tiền cho vay từ 10 - 50 triệu
5. Điều kiện cho vay tiêu dùng khi Lịch sử trả nợ tốt :
- Tuổi vay từ đủ 20 đến 60 tuổi đang cư trú ổn định
- Có Hợp đồng vay Mua hàng trả góp... đã trải góp qua 5 kỳ đóng và phải còn đang trả góp
- Không có bất kỳ 1 lần trả góp hàng tháng nào đóng trẽ hạn quá 30 ngày

- Khoản tiền cho vay từ 10 - 50 triệu
II. VAY THẾ CHẤP NHÀ :
- Cá nhân, Doanh nghiệp có bất động sản tại Tp.HCM

- Chỉ xét vay cho đất thổ cư

- Có thể vay tối đa 60 % giá trị tài sản

- Thời hạn vay lên đến 15 năm
- Lãi suất cạnh tranh. Thời gian duyệt hồ sơ trong 5 ngày làm việc
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ :
1. Hộ khẩu (Xác nhận tạm trú)
2. CMND
3. Một Ảnh thẻ 3x4

LIÊN HỆ : NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG ( VPBANK)
Số 384, Hoàng Diệu, Quận 4, TP.HCM
o Phòng tín dụng : Nguyễn Duy

o Phone : 0976.241.510 hoặc 090.2468.006