Tác giả : NXB LAO ĐỘNG
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 19 x 27
Trọng lượng : 1.5 kg
Hình thức bìa : cứng
Số trang : 512
Giá :310.000 VNĐ


Vai trò, vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chế độ, chính sách đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo



Cuốn sách gồm 7 phần:

Phần thứ nhất: Văn kiện của Đảng về vai trò, vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phần thứ hai: Những quy định về vai trò vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phần thứ ba: Những văn bản hướng dẫn mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phần thứ tư: Văn kiện của Đảng về công tác tôn giáo

Phần thứ năm: Những quy định về tín ngưỡng, tôn giáo

Phần thứ sáu: Những quy định về nhà, đất liên quan đến tôn giáo

Phần thứ bảy: Những quy định về tổ chức lễ hội tín ngưỡng

Sách dày hơn 500 trang, khổ 19 x 27,bìa cứng. Giá: 315.000đ



Chi tiết liên hệ: Ms: Hoa - 0917 797 800

Công ty cổ phần sách kế toán tài chính

(Phát hành toàn quốc – giao hàng tận nơi - có hóa đơn tài chính)

Địa chỉ : 90/5 thạnh lộc19 - kp, 3 phường Thạnh Lộc - quận 12 - TPHCM
Điện thoại :Tel (08)5.428.2744 – 0917.797.800 Fax: (08)5.428.2744
Website: www.sachtaichinh.org - Email: ttsachphapluatchinhtri@gmail.com