Mình sống ở bang Illinois. Mình cam kết chỉ bán các mặt hàng chất lượng mua từ Mỹ về. Nhận mua hàng giùm. Hàng gửi thẳng về địa chỉ bạn yêu cầu.

https://www.facebook.com/NhapHangTuUSA/