Cần tuyển thợ may tay nghề đến đâu trả lương đến đó, sẽ đào tạo thêm.
Ai có nhu cầu liên hệ chị hiền sdt 0974708000, làm việc tại số 10b nguyễn cao.