Tuyển sinh Văn bằng 2 trường ĐH Kinh tế Thái Nguyên năm 2016 các ngành như sau


– Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp),


– Ngành Kinh tế (chuyên ngành Quản lý Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế y tế, Kinh tế tài nguyên – Môi trường,và Kinh tế Bảo hiểm Y tế, Kinh tế Bảo hiểm Xã hội, Kinh tế phát triển, Kinh tế và Quản lý Bệnh viện, vàThương mại quốc tế, Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực,và Quản lý công),


– Ngành Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp),


– Ngành Marketing (chuyên ngành Quản trị Marketing),


– Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch – Lữ hành


– Ngành Tài chính – Ngân hàng,


Đối tượng tuyển sinh Văn bằng 2 kinh tế trường ĐH Kinh tế Thái Nguyên : Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học và có đủ sức khoẻ học tập,đối tượng không trong thời gian can án hoặc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo đều được đăng ký xét tuyển,thí sinh dự thi với điều kiện sau:


Tuyển thẳng (không qua thi tuyển) tuyển sinh Văn bằng 2 trường ĐH Kinh tế Thái Nguyên: Đối với những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Đại học chính quy (khác ngành đăng kí dự thi) do trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh cấp.


Phải qua thi tuyển sinh văn bằng 2 trường ĐH Kinh tế Thái Nguyên : Đối với những người có đủ điều kiện tuyển sinh nhưng không thuộc diện tuyển thẳng như quy định tại điều a của Bộ GD-ĐT.


Thời gian đào tạo học văn bằng 2 của trường: 2 năm


Hồ sơ dự thi tuyển sinh Văn bằng 2 trường ĐH Kinh tế Thái Nguyên : Theo mẫu quy định của Bộ GD-ĐT dùng cho tuyển sinh đại học văn bằng hai gồm: Phiếu tuyển sinh;và bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học và bản sao công chứng bảng điểm đại học, thí sinh chuẩn bị bản sao giấy khai sinh, đối với đối tượng ưu tiên cần các giấy tờ ưu tiên (nếu có),cần 02 ảnh 3×4 + 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ.


Môn thi: Toán cao cấp và Ngoại ngữ


Văn bằng được cấp: Đại học hệ Chính quy


Các khoản lệ phí tuyển sinh ĐH VB2 trường ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên :


– Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi tuyển sinh ĐH VB2 trường ĐH Kinh tế và QTKD Thái Nguyên năm 2016: 70.000đ/1 thí sinh


– Học phí hướng dẫn ôn thi 2 môn: 300.000đ/1 thí sinh


– Tổng số tiền: 370.000đ/1 thí sinh


Kế hoạch tuyển sinh Văn bằng 2 trường ĐH Kinh tế Thái Nguyên


– Bán và nhận hồ sơ: từ ngày 15/01/2016 đến hết ngày 21/3/2016


– Thời gian hướng dẫn ôn thi tuyển sinh Văn bằng 2 trường ĐH Kinh tế Thái Nguyên năm 2016: từ ngày 25/3/2016 đến hết ngày 10/4/2016


– Thi tuyển sinh Văn bằng 2 trường ĐH Kinh tế Thái Nguyên dự kiến trong tháng 4/2016.