Trường Trung cấp Đa ngành Vạn Xuân
tuyển sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp chính quy
đối tượng: Tốt nghiệp Trung học cơ sở học hệ 3 năm
Tốt nghiệp Trung học phổ thông học hệ 2 năm
Liên hệ:0917796716
Địa chỉ D15, Đường cốm vòng, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
http:www.vxc.vn