Tuyển sinh các lớp tiếng anh từ 2 tuổi đến 12 tuổi
Thời gian học: theo lịch đăng ký của gia đình.
Cơ sở hạ tầng trang thiết thị hiện đại, có máy chiếu và điều hòa 2 chiều.
Giáo viên bản ngữ và giáo viên việt nam.
Học theo chương trình học thông mình.
Các phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp theo số:Mss Trang 0948393990