CĐSP Hà Nội tuyển sinh Cao đẳng liên thông năm 2012
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng liên thông năm 2012 như sau::

1. Ngành tuyển sinh: CĐLT ngành Sư phạm Mầm non – Sư phạm Tiểu học.

2. Địa điểm đặt lớp: Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội .

3. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp đúng chuyên ngành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể như sau :
- Nếu học sinh tốt nghiệp loại Khá trở lên được tham dự thi tuyển ngay sau khi tốt nghiệp, học sinh tốt nghiệp loại Trung bình phải có ít nhất 1 năm làm việc gắn liền với chuyền môn được đào
tạo mới được tham gia dự tuyển.

4. Hình thức tuyển sinh:
- Ngành Giáo dục mầm non : Thi tuyển.
- Ngành Sư phạm Tiểu học : Thi tuyển.

5. Hồ sơ dự thi gồm có: Do trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội phát hành.

6. Phí dự thi, dự tuyển Lệ phí tuyển sinh ) mức thu theo quy định về chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển ( Lệ phí tuyển sinh ) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2012 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Kinh phí đào tạo: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

8. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển: Từ ngày 05/04/2012 đến ngày 30/11/2012.

9. Nơi nhận hồ sơ: Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại. Địa chỉ : Km12- Quốc lộ 32 – Minh Khai – Từ Liêm – Hà Nội.
Liên hệ thầy Hân - điện thoại : 0995326628 – 0915506768. Email: quanghan168@gmail.co