CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG MERCHANDISER

NỘI DUNG ĐÀO TẠO:
PHẦN 1: TƯ DUY VÀ QUY TRÌNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
1. Tư duy về chất lượng

- Khái niệm về chất lượng

- Khái niệm QA

- Khái niệm QC

- Khái niệm SQC

- Khái niệm CWQC

- Khái niệm TQC

2. Quy trình quản lý chất lượng

- Hệ thống quản lý chất lượng trong công ty

- Cơ chế quản lý chất lượng trong công ty

- Phương pháp, tiến trình trong quản lý chất lượng

PHẦN 2: QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG ( MERCHANDISER)
1. Quy trình may mẫu

2. Quy trình giác sơ đồ định mức để đặt vải

3. Phương pháp kiểm tra nguyên, phụ liệu
4. Quy trình sản xuất:

- Giác sơ đồ sản xuất và cân đối nguyên phụ liệu

- Tính định mức và cân đối phụ liệu

- Lên kế hoạch cho sản xuất

- Lập kế hoạch cho hàng WASH, IN, THÊU…
5. Kiểm tra tiến độ sản xuất hàng ngày và báo cáo tiến độ sản xuất

- Chuẩn bị cho khâu sản xuất

- Dây chuyền sản xuất

- Lập PACKING LIST

- Đặt thùng CARTON và CONTAINER

- Chuẩn bị cho khâu xuất hàng

PHẦN 3: ANH NGỮ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG


ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO:
- Đã có kiến thức cơ bản về ngành may.

- Các Merchandiser đang công tác tại các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở may cần bổ sung kiến thức để khai thác và áp dụng trong công việc tăng hiệu quả.


HỌC PHÍ & THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
- Học Phí : 2.200.000đ/ khóa/ 6 tuần.

- Học vào buổi tối 2-4-6. Từ 18g30 đến 20g30.


Sau khi hoàn tất chương trình học Học viên phải hoàn thành bài thi kiểm tra cuối khóa. Trường Quốc Thảo chỉ cấp “Chứng Chỉ Hoàn Thành Khóa Học” cho những học viên có nộp bài kiểm tra. Chứng chỉ nghề cấp có giá trị toàn quốc.

Trường đào tạo Kỹ thuật Công nghệ cao ngành may và Thiết kế thời trang Trường Quốc Thảo
Địa chỉ: 391 Nam Kỳ khởi Nghĩa, Phường7, Quận 3, TP. HCM
Điện Thoại: 08.22412481 | 08.22113191
Website: http://truongquocthao.com