Bia tươi pacific đang cần tuyển dụng nhân viên nữ thu ngân và phục vụ, người bắc, bao ăn ở lương thỏa thuận, có lý lịch rỏ ràng, tuổi không quá 30
bạn nào có nhu cầu liên hệ : 01244 . 01244 . 8