Tuyển gấp: Nhân viên nữ bán hàng tại Nguyễn Thái Học
Chức vụ: Nhân viên bán hàng
Tuổi: Dưới 28 tuổi
Giới tính: Nữ
Mức lương: Lương Cơ bản + % tiền lương hoa hồng (doanh thu)
Thời gian: Làm theo ca
- Ca sáng 8h30 – 15h
- Ca chiều 15h – 21h30
Liên hệ trực tiếp chủ cửa hàng: Anh Trần:0985881848