Mô tả việc làm

Biên tập, cập nhật tài liệu cho website
Nội dung tài liệu do BQT cung cấp
Khối lượng công việc: tối thiểu 50 tài liệu/ngày, không giới hạn số tài liệu đăng.( tài liệu được cung cấp nguồn, nên các bạn làm liên tục ,không phải tìm kiếm cho lâu)
Sau khi đăng một tài liệu phải ấn nút G+ và like facebook

Lương: 200 đồng/tài liệu
Thưởng: dựa trên kết quả làm việc
Thời gian thử việc: 3 ngày.
Hình thức làm việc: part-time, thời gian tự do nhưng phải hoàn thành khối lượng công việc trong ngày.
Quy định về bài viết đạt yêu cầu:

Bài viết phải được tối thiểu 2 G+ và 1 like facebook.
Bài viết phải có tiêu đề rõ ràng và mô tả chi tiết phù hợp với file đính kèm.
Bài viết phải có file đính kèm mới được chấp nhận.
Ngày nào cộng tác viên không báo cáo sẽ không tính bài của ngày đó.
Tối thiểu mỗi ngày là 50 bài trên http://docs.geek-ict.net/forum.php
Các bài viết sai quy định sẽ không được tính và sẽ bị xóa (khi xóa bài nhóm trưởng sẽ thông báo với cộng tác viên)

Lương và hình thức thanh toán lương:

Mức lương căn bản là 200 đồng/ bài.
Ngày trả lương: ngày 6 tây hàng tháng.
Số tiền tối thiểu được thanh toán là: 200.000 đồng, nếu không đạt được thì sẽ cộng dồn cho tháng sau.
Hình thức thanh toán: chuyển khoản qua ngân hàng.

Chú ý quan trọng:

Quá 3 ngày không đăng bài trên site, BQT xem như cộng tác viên không làm việc nữa và sẽ xóa khỏi danh sách cộng tác viên và không thanh toán lương trong tháng đó, ngoài ra sẽ không được tham gia cộng tác viên nữa.
Cộng tác viên nghỉ quá 3 ngày trở lên phải gửi liên hệ nhóm trưởng, để nhóm trưởng sắp xếp công việc (nếu có liên hệ nhóm trưởng thì sẽ không bị phạt nhé)

Cách tham gia :
Gửi mail về dh08nt@yahoo.com với tiêu đề là: Đăng ký làm CTV upload tài liệu
Nội dung:
+ Họ tên
+ Địa chỉ
+ Điện thoại
+ Nick http://docs.geek-ict.net/forum.php :
+ Email:
Mọi chi tiết liên hệ nhóm trưởng:Y!M: dh08nt