Hi cả nhà, sau đây là Job décription:

We are looking for two experienced Web Developers who MUST have the following:
The person will have a high understanding of common web development technologies and will have experience in implementing web solutions using these technologies for externally available websites and internal corporate applications.
The person will have a collaborative and creative approach to delivering technical solutions. They will be working as part of a small team with multiple clients and priorities so it’s important they have superior communication skills and have a good understanding of user interface design.

Chúng tôi hiện đang tìm hai Web Developers PHẢI CÓ kinh nghiệm với các yêu cầu sau:
Thông hiểu thấu đáo về các công nghệ phát triển web phổ biến (common web development technologies) và có kinh nghiệm trong việc thực hiện các giải pháp cho web sử dụng các công nghệ này cho các website hiện có bên ngoài (externally available websites) và các ứng dụng nội bộ công ty (internal corporate applications).
Có tinh thần hợp tác và có tính sáng tạo, sẵn sàng mang đến các giải pháp kỹ thuật (technical solutions). Làm việc theo nhóm nhỏ với đa dạng khách hàng và biết phân biệt các thứ tự ưu tiên (multiple clients and priorities). QUAN TRỌNG: Có kỹ năng giao tiếp cao và có kiến thức vững về thiết kế giao diện người dùng (user interface design).

Requirements:
A very high understanding of PHP and MySQL particularly in the development of websites
Up to date HTML and CSS skills, understanding of HTML5 and modern browser standards
A commitment to providing well presented/structured code
Teamwork oriented
Prior website design experience (be able to show past website design experience)
Must have a high level of English
An understanding or strong interest in developing for mobile apps
An understanding of Wordpress or Joomla
Should be familiar with Boogie Tools and Litmus

Yêu cầu về kỹ thuật:
Thông thạo PHP và MySQL cho việc phát triển các website
Cập nhật liên tục các kỹ năng HTML và CSS, thông hiểu HTML5 và các tiêu chuẩn trình duyệt hiện đại
Có cam kết xây dựng code tốt với khả năng trình bày đẹp, rõ ràng
Có tinh thần làm việc nhóm cao
Yêu cầu kinh nghiệm thiết kế website sẵn có (chứng minh qua các thành phẩm đã thực hiện)
PHẢI CÓ trình độ Anh ngữ cao
Có kiến thức hoặc có sự quan tâm lớn đến việc phát triển các ứng dụng điện thoại (mobile apps)
Thông thạo Wordpress hoặc Joomla
Sử dụng thành thạo Boogie Tools (http://www.boogietools.com/) và Litmus (http://litmus.com/)

Note:
Only serious applicants are accepted
Recruiting for a short-term project (4-6 weeks) starting in March 2013 BUT could lead to more long-term employment opportunities.
Salary is between USD 450 & USD 550


P/S: Các bạn liên hệ trực tiếp với Châu: 0932 132 47 không
để liên hệ PVấn nhé!