Tượng tứ không ( bộ 4 ông ) : 99k
Tượng tứ không đội nón lá : 150k
Tượng Tứ không đội nón rơm nhỏ : 140k
Tượng Tứ Không đội nón rơm lớn : 150k
Tượng chú tiểu niệm phật : 130k
Tượng chú tiểu niệm phật nón lá : 160k
Tượng Cầm Kỳ Thi Họa : 150k
Tượng Chú Tiểu Áo Vàng : 150k
Tượng Chú tiểu tứ không nón len : 160k
Tự tứ không lò xo : 180k
Tượng 4 chú Heo tình yêu : 90k
Tượng Heo May Mắn loại to : 150k
Tượng 5 ông Ngũ Phúc : 160k
Tượng 5 ông ngũ công : 160k
Tượng 5 Mèo Sứ Maneki Neko : 190k
Tượng 6 chú chó đáng yêu : 160k
Tượng tây du ký : 180k
Tượng 4 chú tiểu múa võ : 150k
La Hán Quyền : 150k
Túy Quyền : 150k
Tượng Chú Tiểu Múa đao : 150k
Tượng Lục Võ Karate : 180k
Tượng túy quyền nón lá : 170k
Tượng 4 Võ nón lá : 170k
Tượng mua đao nón Lá : 170k
Cây lăn đá cẩm thạch : 50k
Vòng tay mèo sứ maneki neko chỉ đỏ : 50k
Bộ 6 tượng Phật Di Lặc Hoan Hỉ : 150k
Đế tượng 5 chân và 6 chân : 180k
Chú tiểu xông trầm hoa sen : 150k
Chú tiểu xông trầm đu bình : 150k
Quan Âm Sứ : 99k
Call hoặc add Zalo cập nhật nhiều mẫu mới : 0907.8586.39