Tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký hộ tịch.

  • 4 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1
  Số điện thoại: 19OO61 bảy bảy
  Địa chỉ: 19 Kỳ Đồng, quận 3, Tp.HCM
  Tình Trạng: Còn hàng

  Đăng ký hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, thực hiện quản lý về dân cư.Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 có hiệu lực ngày ngày 01/01/2016 thay thế nghị định số 58/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch đã có nhiều thay đổi và tiến bộ, giảm thủ tục hành chính phiền hà, thuận tiện cho việc đăng ký và quản lý.
  Hộ tịch là những sự kiện nhân thân của từng cá nhân từ khi cá nhân đó sinh ra cho tới khi cá nhân đó chết đi. Bao gồm các sự kiện: Sinh, tử, kết hôn, nhận cha mẹ con, xác định giới tính.
  Đăng ký hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, thực hiện quản lý về dân cư.
  Luật hộ tịch quy định các nội dung đăng ký như sau: khoản 1, 2 Điều 3
  1. Xác nhận vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch:
  a) Khai sinh;
  b) Kết hôn;
  c) Giám hộ;
  d) Nhận cha, mẹ, con;
  đ) Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch;
  e) Khai tử.
  2. Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
  a) Thay đổi quốc tịch;
  b) Xác định cha, mẹ, con;
  c) Xác định lại giới tính;
  d) Nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi;
  đ) Ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết hôn;
  e) Công nhận giám hộ;
  g) Tuyên bố hoặc huỷ tuyên bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
  Luật Thế Hệ Mới thường xuyên tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký hộ tịch cho quý khách hàng các dịch vụ như sau:
  1. Tư vấn và thực hiện thủ tục kết hôn bao gồm: Kết hôn của công dân trong nước và kết hôn có yếu tố nước ngoài.
  - Hồ sơ trình tự thủ tục kết hôn;
  - Điều kiện kết hôn đặc biệt là với người nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau tại Việt Nam;
  - Các thủ tục khám sức khỏe, xác nhận độc thân, tuyên thệ độc thân…;chuẩn bị các hồ sơ và thủ tục cần thiết khác.
  Lưu ý với thủ tục kết hôn tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền không được ủy quyền nên Luật sư chỉ hướng dẫn thủ tục, chuẩn bị hồ sơ cần thiết và đi cùng với khách hàng khi cần.
  2. Tư vấn thủ tục khai sinh:
  - Thủ tục khai sinh con của công dân Việt Nam với nhau có kết hôn;
  - Thủ tục khai sinh con sinh ra trước khi cha mẹ (công dân Việt Nam) đăng ký kết hôn;
  - Thủ tục khai sinh con có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam: cách chọn quốc tịch cho con bằng văn bản, cách đặt tên con, cách sao y, chứng thực và dịch các giấy tờ nước ngoài…
  3. Tư vấn thủ tục nhận con:
  - Thủ tục nhận con ngoài giá thú (cha mẹ không đăng ký kết hôn) giữa công dân Việt Nam trong nước;
  - Thủ tục nhận con với người nước ngoài;
  - Thủ tục nhận con nuôi giữa công dân Việt Nam với Việt Nam trên lãnh thổ VN;
  - Thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài.
  4. Tư vấn thủ tục Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch;
  5. Tư vấn thủ tục giám hộ:
  - Thủ tục giám hộ, thay đổi giám hộ, chấm dứt giám hộ giữa công dân Việt Nam với nhau; giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài.
  - Các trường hợp giám hộ theo pháp luật Việt Nam.
  6. Tư vấn thủ tục khai tử:
  - Thủ tục khai tử; thời hạn khai tử…
  7. Tư vấn thủ tục ghi chú: Là việc ghi vào sổ hộ tịch lại các thủ tục quy định từ mục 1 đến mục 6 của công dân Việt Nam đã thực hiện tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở nước ngoài, bao gồm:
  - Ghi chú kết hôn: đối với công dân Việt Nam đã đăng kết hôn tại Cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài khi về Việt Nam phải thực hiện việc ghi chú tại Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để quản lý.
  - Ghi chú ly hôn: Đối với công dân Việt Nam đã ly hôn tại Cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài, khi về Việt Nam phải thực hiện việc ghi chú tại Cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam để quản lý.
  - Ghi chú việc sinh (làm khai sinh); việc nhận cha mẹ con, việc giám hộ;nhận con nuôi; thay đổi hộ tịch…ở Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở nước ngoài thì về Việt Nam phải đăng ký ghi chú tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để quản lý.
  Tùy vào từng trường hợp thì chúng tôi sẽ tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký hộ tịch một cách linh hoạt bao gồm: trình tự thủ tục thực hiện; chuẩn bị các hồ sơ thủ tục cần thiết; hướng dẫn khách hàng đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ để nộp hồ sơ, lấy kết quả.


  Quý khách có thể gọi điện thoại 1900 6177 để được tư vấn ngay lập tức hoặc liên hệ trực tiếp tại văn phòng Luật Thế Hệ Mới để được luật sư tư vấn cụ thể hơn.
  website: luatthehemoi.com
  CÔNG TY LUẬTTHẾ HỆ MỚI
  "Khi bạn gặp khó khăn về pháp luật đã có Luật Thế Hệ Mới"


  iframe: approve:
  • 4 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #2
  Đăng ký hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, thực hiện quản lý về dân cư.Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014 có hiệu lực ngày ngày 01/01/2016 thay thế nghị định số 58/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch đã có nhiều thay đổi và tiến bộ, giảm thủ tục hành chính phiền hà, thuận tiện cho việc đăng ký và quản lý.
  Hộ tịch là những sự kiện nhân thân của từng cá nhân từ khi cá nhân đó sinh ra cho tới khi cá nhân đó chết đi. Bao gồm các sự kiện: Sinh, tử, kết hôn, nhận cha mẹ con, xác định giới tính.
  Đăng ký hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, thực hiện quản lý về dân cư.
  Luật hộ tịch quy định các nội dung đăng ký như sau: khoản 1, 2 Điều 3
  1. Xác nhận vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch:
  a) Khai sinh;
  b) Kết hôn;
  c) Giám hộ;
  d) Nhận cha, mẹ, con;
  đ) Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch;
  e) Khai tử.
  2. Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
  a) Thay đổi quốc tịch;
  b) Xác định cha, mẹ, con;
  c) Xác định lại giới tính;
  d) Nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi;
  đ) Ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết hôn;
  e) Công nhận giám hộ;
  g) Tuyên bố hoặc huỷ tuyên bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
  Luật Thế Hệ Mới thường xuyên tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký hộ tịch cho quý khách hàng các dịch vụ như sau:
  1. Tư vấn và thực hiện thủ tục kết hôn bao gồm: Kết hôn của công dân trong nước và kết hôn có yếu tố nước ngoài.
  - Hồ sơ trình tự thủ tục kết hôn;
  - Điều kiện kết hôn đặc biệt là với người nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau tại Việt Nam;
  - Các thủ tục khám sức khỏe, xác nhận độc thân, tuyên thệ độc thân…;chuẩn bị các hồ sơ và thủ tục cần thiết khác.
  Lưu ý với thủ tục kết hôn tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền không được ủy quyền nên Luật sư chỉ hướng dẫn thủ tục, chuẩn bị hồ sơ cần thiết và đi cùng với khách hàng khi cần.
  2. Tư vấn thủ tục khai sinh:
  - Thủ tục khai sinh con của công dân Việt Nam với nhau có kết hôn;
  - Thủ tục khai sinh con sinh ra trước khi cha mẹ (công dân Việt Nam) đăng ký kết hôn;
  - Thủ tục khai sinh con có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam: cách chọn quốc tịch cho con bằng văn bản, cách đặt tên con, cách sao y, chứng thực và dịch các giấy tờ nước ngoài…
  3. Tư vấn thủ tục nhận con:
  - Thủ tục nhận con ngoài giá thú (cha mẹ không đăng ký kết hôn) giữa công dân Việt Nam trong nước;
  - Thủ tục nhận con với người nước ngoài;
  - Thủ tục nhận con nuôi giữa công dân Việt Nam với Việt Nam trên lãnh thổ VN;
  - Thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài.
  4. Tư vấn thủ tục Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch;
  5. Tư vấn thủ tục giám hộ:
  - Thủ tục giám hộ, thay đổi giám hộ, chấm dứt giám hộ giữa công dân Việt Nam với nhau; giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài.
  - Các trường hợp giám hộ theo pháp luật Việt Nam.
  6. Tư vấn thủ tục khai tử:
  - Thủ tục khai tử; thời hạn khai tử…
  7. Tư vấn thủ tục ghi chú: Là việc ghi vào sổ hộ tịch lại các thủ tục quy định từ mục 1 đến mục 6 của công dân Việt Nam đã thực hiện tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở nước ngoài, bao gồm:
  - Ghi chú kết hôn: đối với công dân Việt Nam đã đăng kết hôn tại Cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài khi về Việt Nam phải thực hiện việc ghi chú tại Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để quản lý.
  - Ghi chú ly hôn: Đối với công dân Việt Nam đã ly hôn tại Cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài, khi về Việt Nam phải thực hiện việc ghi chú tại Cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam để quản lý.
  - Ghi chú việc sinh (làm khai sinh); việc nhận cha mẹ con, việc giám hộ;nhận con nuôi; thay đổi hộ tịch…ở Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở nước ngoài thì về Việt Nam phải đăng ký ghi chú tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để quản lý.
  Tùy vào từng trường hợp thì chúng tôi sẽ tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký hộ tịch một cách linh hoạt bao gồm: trình tự thủ tục thực hiện; chuẩn bị các hồ sơ thủ tục cần thiết; hướng dẫn khách hàng đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ để nộp hồ sơ, lấy kết quả.


  Quý khách có thể gọi điện thoại 1900 6177 để được tư vấn ngay lập tức hoặc liên hệ trực tiếp tại văn phòng Luật Thế Hệ Mới để được luật sư tư vấn cụ thể hơn.
  website: luatthehemoi.com
  CÔNG TY LUẬTTHẾ HỆ MỚI
  "Khi bạn gặp khó khăn về pháp luật đã có Luật Thế Hệ Mới"


  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO