Giáo Dục Chuyên Biệt An Phước

Tư vấn và can thiệp sớm trẻ tự kỷ, chậm phát triển, chậm nói,...
Liên hệ: 0932342858/01682070325
Đc: p 230, nhà D9, khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hn


với đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên nôm, nhiều năm kinh nghiệm. chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng để giúp các con tiến bộ.