Thân chào Quý khách hàng webtretho!
Phạm Law là đơn vị tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại cho các cá nhân, pháp nhân (chủ thể) trong và ngoài nước uy tín nhất hiện nay. Phạm Law hiểu rằng quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong mọi giao dịch là hết sức quan trọng. Tuy ở mức độ khác nhau nhưng pháp luật của các quốc gia trên thế giới đều công nhận và bảo hộ các quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể. Các quyền, lợi ích chính đáng của các chủ thể không trái với pháp luật và được nhà nước bảo vệ được gọi quyền và lợi ích hợp pháp.
Hoạt động tư vấn pháp luật của Luật sư không nhằm ngoài mục đích bảo vệ các quyền lợi chính đáng của các chủ thể, tiên liệu và phòng tránh các rủi ro về mặt pháp lý mà các bên không thể tiên liệu và đánh giá hết được nếu không cẩn trọng vệ mặt pháp lý. Để giúp các chủ thể yên tâm và an toàn hơn trong mọi giao dịch Pham Law sẽ hỗ trợ các bạn trong tất cả mọi lĩnh vực pháp luật và việc tư vấn nêu trên là hoàn toàn miễn phí.
Các danh mục tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại của Phạm Law gồm:
- Tư vấn pháp luật liên quan đến lĩnh vự Dân sự;
- Tư vấn về Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và gia đình; Pháp luật thừa kế và di chúc;
- Tư vấn pháp luật về Doanh nghiệp – Thương mại;
- Tư vấn Luật Lao động trong doanh nghiệp;
- Tư vấn hợp đồng; tư vấn Đầu tư nước ngoài và Sở hữu trí tuệ;
- Luật sư tư vấn pháp luật về Hình sự; Hành chính; Tranh tụng và các lĩnh vực pháp luật khác.
Vì quyền lợi của bạn và người thân trong các mối quan hệ xã hội đan xen và phức tạp hiện nay, hãy lưu số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại của Phạm Law để trong mọi trường hợp, quyền lợi của bạn sẽ được đảm bản.
Trân trọng./.