Cấp nhanh chứng chỉ tiếng anh,tin học A,B,C .
Thủ tục gồm 2 chứng minh thư pho to và 4 ảnh 3x4.
Đảm bảo chứng chỉ thật; photo công chứng thoải mái.
Liên hệ ngay mình sẽ có giá hợp lý.
Mobile: 0916543950
Gmail: daotaopt19@gmail.com
Yahoo: daotaopt19
Ngoài ra minh còn nhận làm tất cả các loại chứng chỉ nghề;kế toán;xây dựng;sư phạm.....
Nhận làm trên toàn quốc!