Công ty cổ phần thương mại điện tử DKT với sản phẩm chủ lực là bizweb.vn hiện đang cung cấp dịch vụ cho phép người dụng tự thiết kế website của mình hoặc thiết kế dưới sự chỉ dẫn tận tình của đội ngủ tư vấn viên .
Hãy truy cập vào http://www.bizweb.vn/ http://www.dkt.com.vn/