trường côn mây tập võ
dài 1,8m - đường kính từ 2 đến 3cm tùy cây, mây trắng đàn hồi tốt
võ phục trung nghĩa - trung nghĩa sport - võ phục và dụng cụ võ thuật - www.trungaf.com - 0869272066 - 0384628414