Mình có vài bức tranh thêu phong cảnh nhưng chưa đóng khung bạn nào thix có thể mua về đóng khung trang trí. Tranh này mình lựa và thêu rất kỉ không phải tranh in sẵng như ở ngoài . Giá cả có thể thương lượng
01677401520 Duyên