TRA CỨU ĐÁP ÁN MÔN TOÁN + LÝ KỲ THI ĐẠI HỌC 2012
NHANH CHÓNG VÀ CHÍNH XÁC NHẤT
XEM ĐÁP ÁN MÔN TOÁN + LÝ KỲ THI ĐẠI HỌC 2012

Bạn muốn xem đáp án môn Tóan hoặc Lý. Hãy soạn tin:

HDA_TÊNMÔN_MÃ ĐỀ rồi gửi 8741

Ví dụ: Bạn muốn xem đáp án môn Toán mã đề 845, soạn tin:
HDA TOAN 845 rồi gửi 8741


Chú ý: Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống, số điện thoại của bạn sẽ được lưu lại và hệ thống sẽ gửi kết quả đáp án trọn gói về máy điện thoại của bạn ngay khi kết thúc từng môn thi.

CHÚC CÁC SĨ TỬ VƯỢT QUA KỲ THI VỚI KẾT QUẢ CAO NHẤT