Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản Tháng 10/2019 là đơn hàng được nhiều thí sinh lựa chọn bởi đây là thời gian mà thí sinh dễ dàng thi đậu nhất, số lượng đơn hàng đa dạng lương cao. Trong tháng 10/2019 công ty XKLĐ Nhật Bản DHC với yêu cầu tuyển dụng hơn 500 kỹ thuật viên, kỹ sư xây dựng, đơn hàng mộc, đơn hàng hàn xì, đơn hàng nông nghiệp, chế biến thực phẩm, chăn nuôi, kỹ sư cơ khí... rất nhiều đơn hàng XKLĐ Nhật Bản lương cao hay các đơn truyền thống đang chờ người lao động ứng tuyển.Top 20+ đơn hàng đi XKLĐ Nhật Bản lương cao tháng 10 năm 2019

1. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "9 nam cốp pha" 28 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6256" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "9 nam cốp pha" 28 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 129,734 Yên/tháng(28 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Làm thêm: 20-40h/ Tháng
Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh Kumamoto
Công việc: Lắp ghép cốp pha
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Yêu cầu khỏe mạnh
Ngày nhận hồ sơ : 03/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 04/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

2. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "3 nữ trồng nấm" 29,5 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6260" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "3 nữ trồng nấm" 29,5 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 136,933 Yên/tháng(29,5 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Làm thêm: 40h/ Tháng
Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh Kagoshima
Công việc: Đóng gói và thu hoạch nấm trong nhà máy
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Không yêu cầu
Ngày nhận hồ sơ : 23/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 04/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

3. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "6 nữ trồng nấm" 29,5 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6264" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "6 nữ trồng nấm" 29,5 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 136,933 Yên/tháng(29,5 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Làm thêm: 40h/ Tháng
Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh Miyazaki
Công việc: Đóng gói và thu hoạch nấm trong nhà máy
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Không yêu cầu
Ngày nhận hồ sơ : 23/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 04/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

4. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "3 nữ trồng nấm OITA" 29,5 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6267" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "3 nữ trồng nấm OITA" 29,5 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 136,933 Yên/tháng(29,5 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Làm thêm: 40h/ Tháng
Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh OITA
Công việc: Đóng gói và thu hoạch nấm trong nhà máy
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Không yêu cầu
Ngày nhận hồ sơ : 23/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 04/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

5. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "30 nữ trồng nấm" 31,4 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6271" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "30 nữ trồng nấm" 31,4 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản:145,773Yên/tháng(31,4 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Làm thêm: 40h/ Tháng
Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh FUKUOKA
Công việc: Đóng gói và thu hoạch nấm trong nhà máy
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Không yêu cầu
Ngày nhận hồ sơ : 23/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 04/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

6. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "12 nam nữ trồng nấm" 29,5 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6274" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "12 nam nữ trồng nấm" 29,5 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 136,933 Yên/tháng(29,5 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Làm thêm: 40h/ Tháng
Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh FUKUOKA
Công việc: Đóng gói và thu hoạch nấm trong nhà máy
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Không yêu cầu
Ngày nhận hồ sơ : 23/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 04/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

7. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "3 nam hàn bán tự động" 31,5 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6350" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "3 nam hàn bán tự động" 31,5 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản:146,700 Yên/tháng(31,5triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Làm thêm: 20-40h/ Tháng
Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh FUKUI
Công việc: Hàn bán tự động
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Không yêu cầu
Ngày nhận hồ sơ : 11/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 05/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

8. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "9 nam đúc nhựa" 30,8 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6354" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "9 nam đúc nhựa" 30,8 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 143,600 Yên/tháng(30,8 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Làm thêm: 20-40h/ Tháng
Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh FUKUI
Công việc: Đúc nhựa chất dẻo
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Không yêu cầu
Ngày nhận hồ sơ : 12/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 05/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

9. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "3 nam gia công cơ khí" 31,1 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6358" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "3 nam gia công cơ khí" 31,1 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 145,100 Yên/tháng(31,1triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Làm thêm: 40h/ Tháng
Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh FUKUI
Công việc: Gia công cơ khí
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Không yêu cầu
Ngày nhận hồ sơ : 12/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 05/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

10. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "9 nam hàn bán tự động" 31,5 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6361" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "9 nam hàn bán tự động" 31,5 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 146,700 Yên/tháng(31,5triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Làm thêm: 20-40h/ Tháng
Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh FUKUI
Công việc: Hàn bán tự động
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Không yêu cầu
Ngày nhận hồ sơ : 12/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 05/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

11. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "3 nam sơn xây dựng" 30,8 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6365" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "3 nam sơn xây dựng" 30,8 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 143,600 Yên/tháng(30,8 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Làm thêm: 40h/ Tháng
Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh FUKUI
Công việc: Sơn nhà, nhà máy
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Không yêu cầu
Ngày nhận hồ sơ : 12/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 05/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

12. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 " 9 nam cắt thái rau củ" 28,5 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6369" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 " 9 nam cắt thái rau củ" 28,5 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 132,720 Yên/tháng(28,5 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Độ tuổi: Từ 19 đến 27 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh KUMAMOTO
Công việc: Cắt thái các loại rau xà lách, bắp cải,..
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Không yêu cầu
Ngày nhận hồ sơ : 15/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 03/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

13. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "3 nữ trồng cà chua" 29,4 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6373" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "3 nữ trồng cà chua" 29,4 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 136,933 Yên/tháng(29,4 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Độ tuổi: Từ 18 đến 27 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh KUMAMOTO
Công việc: Trồng và thu hoạch cà chua
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Có kinh nghiệm làm nông nghiệp
Ngày nhận hồ sơ : 15/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 03/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

14. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "12 nữ may mặc" 31,4 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6377" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "12 nữ may mặc" 31,4 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 146,294Yên/tháng(31,4 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Làm thêm: 40h/ Tháng
Độ tuổi: Từ 20 đến 30 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh HIROSHIMA
Công việc: May mặc( quần, áo khoác,..)
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Có kinh nghiệm trên 5 năm
Ngày nhận hồ sơ : 19/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 05/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

15. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "20 nữ chế biến thực phẩm" 27,4 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6382" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "20 nữ chế biến thực phẩm" 27,4 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 127,595 Yên/tháng(27,4 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Làm thêm: 20-40h/ Tháng
Độ tuổi: Từ 22 đến 35 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh FUKUOKA
Công việc: Sản xuất, đóng gói thạch, thực phẩm chức năng
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Không yêu cầu
Ngày nhận hồ sơ : 20/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 05/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

16. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "20 nam nữ chăn lợn" 32,6 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6387" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "20 nam nữ chăn lợn" 32,6 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 151,800 Yên/tháng(32,6triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Độ tuổi: Từ 18 đến 29 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh GUNMA
Công việc: Chăn nuôi lợn
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Không yêu cầu
Ngày nhận hồ sơ : 28/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 08/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

17. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "3 nữ trồng hoa hồng" 33,4 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6391" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "3 nữ trồng hoa hồng" 33,4 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 155,654 Yên/tháng(33,4 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Độ tuổi: Từ 19 đến 24 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh AICHI
Công việc: Trồng hoa hồng
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Có kinh nghiệm làm nông nghiệp
Ngày nhận hồ sơ : Đầu tháng10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 04/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

18. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "12 nữ hộ lý điều dưỡng" 43,7 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6435" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "12 nữ hộ lý điều dưỡng" 43,7 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 204,000 Yên/tháng(43,7 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Độ tuổi: Từ 18 đến 35 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh GIFU
Công việc: Hộ lý chăm sóc người già
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Không yêu cầu kinh nghiệm
Ngày nhận hồ sơ : 07/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Sau khi có N4
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

19. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "4 nữ hộ lý điều dưỡng" 36 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6439" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "4 nữ hộ lý điều dưỡng" 36 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 168,000 Yên/tháng(36 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Độ tuổi: Từ 20 đến 25 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh SAITAMA
Công việc: Hộ lý điều dưỡng
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Không yêu cầu kinh nghiệm
Ngày nhận hồ sơ : 14/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Sau khi có N4
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

20. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "35 nam nữ hộ lý điều dưỡng" 31 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6443" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "35 nam nữ hộ lý điều dưỡng" 31 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản:145,008Yên/tháng(31 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Độ tuổi: Từ 20 đến 25 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh NAGANO
Công việc: Chăm sóc người già
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Không yêu cầu kinh nghiệm
Ngày nhận hồ sơ : 27&28/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Sau khi có N4
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

21. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "3 nam xây dựng" 35,7 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6447" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "3 nam xây dựng" 35,7 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản:166,848Yên/tháng(35,7 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Độ tuổi: Từ 25 đến 31 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh AICHI
Công việc: Xây dựng tổng hợp
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Có kinh nghiệm làm nhà xưởng
Ngày nhận hồ sơ : 10/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 02/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

22. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "3 nam dựng nhà gỗ" 32,5 triệu/ Tháng


Mức lương cơ bản: 151,684Yên/tháng(32,5 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Độ tuổi: Từ 20 đến 28 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh GIFU
Công việc: Dựng nhà gỗ
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Có kinh nghiệm làm xây dựng
Ngày nhận hồ sơ : 10/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 03/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

23. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 " 3 nam mộc xây dựng" 33,9 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6455" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 " 3 nam mộc xây dựng" 33,9 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 158,400Yên/tháng(33,9 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Độ tuổi: Từ 20 đến 28 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh GIFU
Công việc: Mộc xây dựng
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Có kinh nghiệm làm xây dựng
Ngày nhận hồ sơ : 10/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 03/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

24. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "15 nam hàn bán tự động" 28,7 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6459" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "15 nam hàn bán tự động" 28,7 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản:134,000Yên/tháng(28,7 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Làm thêm: 40h/ Tháng
Độ tuổi: Từ 20 đến 30 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh KUMAMOTO
Công việc: Hàn kết cấu nhà thép. sơn kim loại
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Có kinh nghiệm hàn xì
Ngày nhận hồ sơ : 11/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 05/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

25. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 " 9 nam khoan giếng" 30,2 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6463" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 " 9 nam khoan giếng" 30,2 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 141,288Yên/tháng(30,2 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh FUKUOKA
Công việc: Đào, khoan giếng
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Không yêu cầu
Ngày nhận hồ sơ : 12/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 04/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

26. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "9 nam giàn giáo" 33,4 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6467" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "9 nam giàn giáo" 33,4 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 156,000 Yên/tháng(33,4 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Làm thêm: 20-35h/ Tháng
Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh SHIZUOKA
Công việc: Lắp giàn giáo, phá dỡ nhà
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Có kinh nghiệm xây dựng
Ngày nhận hồ sơ : 26/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 05/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

27. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "9 nữ chế biến trà sữa" 33,6 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6491" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "9 nữ chế biến trà sữa" 33,6 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 155,000 Yên/tháng(33,6 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Làm thêm: 20-40h/ Tháng
Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh AICHI
Công việc: Chế biến trà sữa
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Không yêu cầu
Ngày nhận hồ sơ : 12/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 05/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-hang-xkld-nhat-ban-thang-10-2019-9-nu-che-bien-tra-sua-336-trieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

28. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "6 nam lắp đặt đường ống" 33,6 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6495" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "6 nam lắp đặt đường ống" 33,6 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản:155,000 Yên/tháng(33,6 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Làm thêm: 20-40h/ Tháng
Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh AICHI
Công việc: Lắp đặt đường ống, chế tạo thép, bê thép
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Không yêu cầu
Ngày nhận hồ sơ : 12/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 05/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

29. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "16 nam nữ hộ lý điều dưỡng" 33,9 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6499" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "16 nam nữ hộ lý điều dưỡng" 33,9 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 156,250 Yên/tháng(33,9 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Độ tuổi: Từ 18 đến 32 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh AICHI
Công việc: Hộ lý, điều dưỡng
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Không yêu cầu
Ngày nhận hồ sơ : 18/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Sau khi đạt N4
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

30. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "9 nam sơn xây dựng" 38,5 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6503" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "9 nam sơn xây dựng" 38,5 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 177,333 Yên/tháng(38,5 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Làm thêm: 20h/ Tháng
Độ tuổi: Từ 18 đến 35 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh OSAKA
Công việc: Sơn tường nhà
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành xây dựng
Ngày nhận hồ sơ : 26/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 05/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-hang-xkld-nhat-ban-thang-10-2019-9-nam-son-xay-dung-385-trieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

31. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "30 nữ chế biến thịt gà" 31,9 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6507" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "30 nữ chế biến thịt gà" 31,9 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 146,960 Yên/tháng(31,9 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Độ tuổi: Từ 20 đến 29 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh OKAYAMA
Công việc: Chế biến thịt gà
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Không yêu cầu
Ngày nhận hồ sơ : Cuối tháng10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 05/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

32. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "6 nam giàn giáo" 34,7 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6512" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "6 nam giàn giáo" 34,7 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản:160,000 Yên/tháng(34,7triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Độ tuổi: Từ 20 đến 35 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh YAMAGUCHI
Công việc: Dựng khung giàn giáo
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Có kinh nghiệm xây dựng
Ngày nhận hồ sơ : Sau khi có đủ ứng viên
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 03/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

33. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "30 mộc xây dựng" 32,6 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6534" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "30 mộc xây dựng" 32,6 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 150,425Yên/tháng(32,6 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh ABARAKI
Công việc: Mộc nhà xưởng
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Không yêu cầu kinh nghiệm
Ngày nhận hồ sơ : 21/10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 05/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

34. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "6 nữ muối dưa" 35,5 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6538" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "6 nữ muối dưa" 35,5 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 163,400Yên/tháng(35,5 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Độ tuổi: Từ 18 đến 25 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh MIYAZAKI
Công việc: Muối dưa
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Không yêu cầu kinh nghiệm
Ngày nhận hồ sơ : Cuối tháng 10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 04/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

35. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "3 nam trồng rau củ" 35,5 triệu/ Tháng

[caption id="attachment_6542" align="aligncenter" width="1001"] Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản tháng 10/2019 "3 nam trồng rau củ" 35,5 triệu/ Tháng[/caption]Mức lương cơ bản: 163,400Yên/tháng(35,5 triệu) (chưa tính làm thêm, tăng ca)
Độ tuổi: Từ 18 đến 28 tuổi
Địa điểm làm việc: Tỉnh MIYAZAKI
Công việc: Trồng, thu hoạch các loại rau, củ
Thời hạn hợp đồng: 3 Năm
Tay Nghề: Không yêu cầu kinh nghiệm
Ngày nhận hồ sơ : Cuối tháng 10/2019
Nhập cảnh dự kiến : Tháng 04/2020
Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-ha...ieu-thang.html
Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284Mr. Dũng: 0906 066 880

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về chương trình XKLĐ Nhật Bản hoặc muốn trải nghiệm và khám phá văn hoá Nhật Bản, được học tập, làm việc hay muốn tìm hiểu thêm các đơn hàng XKLĐ Nhật Bản cùng với thông tin xuất khẩu lao động tại Nhật Bản 2019 có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
Địa chỉ: Phòng 702, nhà 27A3, KĐT Green Star, 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Ms. Hằng: 0909 161 284 – Mr. Dũng: 0906 066 880
Xem thêm các đơn hàng XKLĐ Nhật Bản Tháng 10/2019 tại đây: xem chi tiết đơn hàng tháng 10- 2019 Xuất khẩu lao động Nhật Bản