Trong quá trình học tiếng anh chắc chắn các bạn sẽ gặp các loại từ khác nhau. Động từ, tính từ, danh từ...
Dưới đây AAD xin chia sẻ với các bạn 25 danh từ thường gặp nhất khi các bạn sử dụng tiếng anh khi nói hay viết.

25 danh từ thường gặp nhất bạn lên ghi nhớ trong quá trình học tiếng anh

time
person
year
way
day
thing
man
world
life
hand
part
child
eye
woman
place
work
week
case
point
government
company
number
group
problem
fact


Những danh từ này là những từ phổ biến nhất. Nhưng không tránh khỏi sự thiếu sót, các bạn cảm thấy có danh từ nào khác mà được sử dụng nhiều, các bạn hãy để lại ý kiến cho AAD.
Ngoài ra bạn có thể xem thêm nhóm động từ tiếng anh thường gặp, tính từ tiếng anh thường gặp