Tổng đại lý xe tai isuzu gồm: xe tải Isuzu 1.4 tấn, xe tải Isuzu 1.9 tấn, xe tải Isuzu 3.95 tấn, xe tải Isuzu 5.5 tấn, xe tải Isuzu 6.2 tấn, xe tải Isuzu 9 tấn, xe tải Isuzu 16 tấn...
1. xe ti isuzu 3.4 tn thùng kín


Xe ti Isuzu 3.95 tn NPR85K – thùng kín

Model:

Xe ti Isuzu 3.95 tn NPR85K – thùng kín

Hãng sn xut:

Isuzu

Ti Trng:

3.95 tấn

Kích thước tng th:

7050 x 2220 x 3220 (dài x rộng x cao)

Lp xe:

7.50 - 16 /7.50 - 16

Hp s:

6 số tiến, 1 số lùi

Đng cơ:

ISUZU 4JJ1 E2N

Dung tích xi lanh:

2.999

Màu xe:

Xanh/trắng/màu chọn

Tiêu chun khí thi:

Euro II

Ph kin theo xe:

Lốp dự phòng, bộ đồ nghề, sách hướng dẫn, bảo hành

Bo hành:

3 năm hoặc 100.000 km

Tình trng:

Mới 100%

2. xe ti isuzu 1.9 tn

Xe ti Isuzu 1.9 tn QKR55H–thùng mui bt

Model:

Xe ti Isuzu 1.9 tn QKR55H – thùng mui bt

Hãng sn xut:

Isuzu

Ti Trng:

1.9 tấn

Kích thước tng th:

6130 x 1860 x 2880 (dài x rộng x cao)

Lp xe:

7.00-15

Hp s:

5 số tiến, 1 số lùi

Đng cơ:

ISUZU 4JB1 E2N

Dung tích xi lanh:

2.771

Màu xe:

Xanh/trắng/màu chọn

Tiêu chun khí thi:

Euro II

Ph kin theo xe:

Lốp dự phòng, bộ đồ nghề, sách hướng dẫn, bảo hành

Bo hành:

3 năm hoặc 100.000 km

Tình trng:

Mới 100%

Xe ti isuzu 5 tn
Xe t
i Isuzu 5.5 tn NQR75L – thùng mui bt

Model:

Xe t
i Isuzu 5.5 tn NQR75L – thùng mui bt

Hãng s
n xut:

Isuzu

T
i Trng:

5.5 t
n

Kích th
ước tng th:

7655 x 2240 x 3600 (dài x r
ng x cao)

L
p xe:

8.25 - 16 /8.25 - 16

H
p s:

6 s
tiến, 1 s lùi

Đ
ng cơ:

ISUZU 4HK1 E2N

Dung tích xi lanh:

5.193

Màu xe:

Xanh/tr
ng/màu chn

Tiêu chu
n khí thi:

Euro II

Ph
kin theo xe:

L
p d phòng, b đ ngh, sách hướng dn, bo hành

B
o hành:

3 năm ho
c 100.000 km

Tình tr
ng:

M
i 100%

Ngu
n bài viết: http://xetainhapkhau.vn/xe-tai-isuzu/