CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Địa chỉ: Số nhà 13 Dãy A12 Tập thể ĐH Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia HN
(Tập thể ĐH Ngoại ngữ nằm trên Đường Trần Quốc Hoàn – Quận Cầu Giấy – Hà Nội)
Cơ sở 2: Số 3 – Đường Trần Quốc Hoàn – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: 04.628.13983 Website: www.giaoducquocgia.edu.vn

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO, THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ
Công ty Cổ phần Giáo dục Đào tạo và Phát triển Công nghệ Việt Nam liên tục tuyển sinh, liên kết tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ:
LỆ PHÍ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
- Tiếng Anh A: 250.000Đ B: 400.000Đ C: 450.000Đ
- Tin Học A: 250.000Đ B: 400.000Đ
- Tiếng Trung A: 250.000Đ B: 400.000Đ C: 450.000Đ C: 450.000Đ
HỌC PHÍ, LỆ PHÍ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN CỦA TRƯỜNG ĐH. KTQD; CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG CỦA BTC CẤP
- Kế toán Tổng hợp: 1.000.000Đ
- Kế toán Thuế : 1.000.000Đ
- Kế toán trưởng : 2.500.000Đ
HỌC PHÍ, LỆ PHÍ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KINH DOANH BĐS, NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG
- Nghiệp vụ đấu thầu: 1.000.000Đ
- Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư: 1.600.000Đ
- Nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư: 1.000.000Đ
- Nghiệp vụ tư vấn giám sát: 1.800.000Đ
- Nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình: 1.600.000Đ
- Kỹ sư định giá: 1.800.000Đ
- Giám đốc quản lý dự án chuyên nghiệp: 1.300.000Đ
- Chỉ huy trưởng công trường: 1.400.000Đ
- Môi giới bất động sản: 1.300.000Đ
- Định giá bất động sản: 1.600.000Đ
- Quản lý và điều hành sàn giao dịch: 900.000Đ
- Kinh doanh bất động sản: 3.900.000Đ
HỌC PHÍ, LỆ PHÍ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CỦA TRƯỜNG ĐHSP 2
- Nghiệp vụ sư phạm bậc 1: 1.000.000Đ
- Nghiệp vụ sư phạm bậc 2: 1.500.000Đ
Hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3x4 và 1 chứng minh thư nhân dân photo.
Xin vui lòng liên hệ: 04.628.13983

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Địa chỉ: Số nhà 13 Dãy A12 Tập thể ĐH Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia HN
(Tập thể ĐH Ngoại ngữ nằm trên Đường Trần Quốc Hoàn – Quận Cầu Giấy – Hà Nội)
Cơ sở 2: Số 3 – Đường Trần Quốc Hoàn – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: 04.628.13983 Website: www.giaoducquocgia.edu.vn

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO, THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ
Công ty Cổ phần Giáo dục Đào tạo và Phát triển Công nghệ Việt Nam liên tục tuyển sinh, liên kết tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ:
LỆ PHÍ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
- Tiếng Anh A: 250.000Đ B: 400.000Đ C: 450.000Đ
- Tin Học A: 250.000Đ B: 400.000Đ
- Tiếng Trung A: 250.000Đ B: 400.000Đ C: 450.000Đ C: 450.000Đ
HỌC PHÍ, LỆ PHÍ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN CỦA TRƯỜNG ĐH. KTQD; CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG CỦA BTC CẤP
- Kế toán Tổng hợp: 1.000.000Đ
- Kế toán Thuế : 1.000.000Đ
- Kế toán trưởng : 2.500.000Đ
HỌC PHÍ, LỆ PHÍ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KINH DOANH BĐS, NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG
- Nghiệp vụ đấu thầu: 1.000.000Đ
- Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư: 1.600.000Đ
- Nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư: 1.000.000Đ
- Nghiệp vụ tư vấn giám sát: 1.800.000Đ
- Nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình: 1.600.000Đ
- Kỹ sư định giá: 1.800.000Đ
- Giám đốc quản lý dự án chuyên nghiệp: 1.300.000Đ
- Chỉ huy trưởng công trường: 1.400.000Đ
- Môi giới bất động sản: 1.300.000Đ
- Định giá bất động sản: 1.600.000Đ
- Quản lý và điều hành sàn giao dịch: 900.000Đ
- Kinh doanh bất động sản: 3.900.000Đ
HỌC PHÍ, LỆ PHÍ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CỦA TRƯỜNG ĐHSP 2
- Nghiệp vụ sư phạm bậc 1: 1.000.000Đ
- Nghiệp vụ sư phạm bậc 2: 1.500.000Đ
Hồ sơ bao gồm: 2 ảnh 3x4 và 1 chứng minh thư nhân dân photo.
Xin vui lòng liên hệ: 04.628.13983