Tư vấn pháp luật miễn phí

Mọi người cho ý kiến trường hợp này với ạ
Bà A (không có chồng, có 03 người con: B 25 tuổi, C 16 tuổi và D 11 tuổi và bố mẹ cũng đã chết) chết không để lại di chúc. Bà A để lại di sản là 01 mảnh đất. Hiện tại, B muốn chuyển tên của mẹ sang tên mình trong GCN quyền SD đất.
Theo như B trình bày C và D đều có văn từ chối nhận di sản thừa kế(tư vấn thừa kê). Tuy nhiên vấn đề đựt ra là B (với tư cách là người giám hộ) có được giám hộ cho C và D trong thực hiện giao dịch này hay không?
Theo quy định của PL về thừa kế thì trường hợp trên, B chỉ được sang tên trong GCN nếu C và D đều từ chối nhận di sản thừa kế. Tuy nhiên, cả C và D đều là người chưa thành niên nên B là người giám hộ đương nhiên của C và D. Do vậy, nếu B giám hộ cho C và D để thực hiện việc từ chối nhận di sản thừa kế thì có được không. Nếu không thì phải làm như thế nào, trong khi cuộc sống khó khăn, B muốn sang tên mình để thế chấp GCN cho ngân hàng, nuôi các e ăn học.
Mong mọi người cho ý kiến -
Link xem thêm: Dịch vụ viết đơn tay - Đơn từ