Địa điểm đại lý Sổ xố Vietlott tại Hà Nam :


- Số 243 Nguyễn Viết Xuân- Phường Trần Hưng Đạo- T.p Phủ Lý- Hà Nam


Công ty TNHH-MTV xổ số kiến thiết Hà Nam được Vietlott chính thức chọn làm đại lý kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại tỉnh. Bước đầu công ty có 10 điểm bán hàng ở tất cả các huyện, thành phố.


Một số hình ảnh của buổi khai trương đại lý sổ xố Vietlott :


Ảnh: Khách hàng mua sổ xố Vietlott tại 243 Nguyễn Viết Xuân


Tag : Vietlott Hà Nam, Sổ xố Vietlott Hà Nam, Vietlott 243 Nguyễn Viết Xuân
Địa điểm đại lý Sổ xố Vietlott tại Hà Nam :


- Số 243 Nguyễn Viết Xuân- Phường Trần Hưng Đạo- T.p Phủ Lý- Hà Nam


Công ty TNHH-MTV xổ số kiến thiết Hà Nam được Vietlott chính thức chọn làm đại lý kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại tỉnh. Bước đầu công ty có 10 điểm bán hàng ở tất cả các huyện, thành phố.


Một số hình ảnh của buổi khai trương đại lý sổ xố Vietlott :


Ảnh: Khách hàng mua sổ xố Vietlott tại 243 Nguyễn Viết Xuân


Tag : Vietlott Hà Nam, Sổ xố Vietlott Hà Nam, Vietlott 243 Nguyễn Viết Xuân
Địa điểm đại lý Sổ xố Vietlott tại Hà Nam :


- Số 243 Nguyễn Viết Xuân- Phường Trần Hưng Đạo- T.p Phủ Lý- Hà Nam


Công ty TNHH-MTV xổ số kiến thiết Hà Nam được Vietlott chính thức chọn làm đại lý kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại tỉnh. Bước đầu công ty có 10 điểm bán hàng ở tất cả các huyện, thành phố.


Một số hình ảnh của buổi khai trương đại lý sổ xố Vietlott :


Ảnh: Khách hàng mua sổ xố Vietlott tại 243 Nguyễn Viết Xuân


Tag : Vietlott Hà Nam, Sổ xố Vietlott Hà Nam, Vietlott 243 Nguyễn Viết Xuân
Địa điểm đại lý Sổ xố Vietlott tại Hà Nam :


- Số 243 Nguyễn Viết Xuân- Phường Trần Hưng Đạo- T.p Phủ Lý- Hà Nam


Công ty TNHH-MTV xổ số kiến thiết Hà Nam được Vietlott chính thức chọn làm đại lý kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại tỉnh. Bước đầu công ty có 10 điểm bán hàng ở tất cả các huyện, thành phố.


Một số hình ảnh của buổi khai trương đại lý sổ xố Vietlott :


Ảnh: Khách hàng mua sổ xố Vietlott tại 243 Nguyễn Viết Xuân


Tag : Vietlott Hà Nam, Sổ xố Vietlott Hà Nam, Vietlott 243 Nguyễn Viết Xuân
Địa điểm đại lý Sổ xố Vietlott tại Hà Nam :


- Số 243 Nguyễn Viết Xuân- Phường Trần Hưng Đạo- T.p Phủ Lý- Hà Nam


Công ty TNHH-MTV xổ số kiến thiết Hà Nam được Vietlott chính thức chọn làm đại lý kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại tỉnh. Bước đầu công ty có 10 điểm bán hàng ở tất cả các huyện, thành phố.


Một số hình ảnh của buổi khai trương đại lý sổ xố Vietlott :


Ảnh: Khách hàng mua sổ xố Vietlott tại 243 Nguyễn Viết Xuân


Tag : Vietlott Hà Nam, Sổ xố Vietlott Hà Nam, Vietlott 243 Nguyễn Viết Xuân
Địa điểm đại lý Sổ xố Vietlott tại Hà Nam :


- Số 243 Nguyễn Viết Xuân- Phường Trần Hưng Đạo- T.p Phủ Lý- Hà Nam


Công ty TNHH-MTV xổ số kiến thiết Hà Nam được Vietlott chính thức chọn làm đại lý kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại tỉnh. Bước đầu công ty có 10 điểm bán hàng ở tất cả các huyện, thành phố.


Một số hình ảnh của buổi khai trương đại lý sổ xố Vietlott :


Ảnh: Khách hàng mua sổ xố Vietlott tại 243 Nguyễn Viết Xuân


Tag : Vietlott Hà Nam, Sổ xố Vietlott Hà Nam, Vietlott 243 Nguyễn Viết Xuân