Mình đang cần 2 nữ phụ việc nấu cơm trưa văn phòng tại khu tập thể Kim Giang, có chỗ ở đàng hoàng . Buổi chiều tự do làm việc hay đi học. Yêu cầu khỏe mạnh, chăm chỉ, sạch sẽ ưu tiên nấu ăn khéo ( Có thể nhận sinh viên ). Vui lòng liên hệ : 0*982.914*879.