Mình có một ao cá.cần tìm người giúp việc ở lại,bao ăn ở.Lương và tiền bo có thể lên đến hơn 3 triệu một tháng.Đặc biệt lương sẽ được tăng theo thời gian làm.CÔng việc chỉ là dọn dẹp và phụ coi hồ cá thôi.
MỌi chi tiết xin liên hệ Thành: 0945451879.