Mở nhóm học tiếng Anh cho bé 10 tuổi với 100% giáo viên bản ngữ, giáo trình Family & Friends 3. Đây là bộ giáo trình rất phong phú, rèn luyện đầy đủ các kỹ năng tương ứng với trình độ Movers, đặc biệt chú trọng phần ngữ âm. Mời chị em liên hệ theo số 0985 871 160. Thanks