Thay đổi tên công ty tại Bình Dương
Trình tự thực hiện
· Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
· Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
Lưu ý: Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Chúng tôi còn cung cấp nhiều dịch vụ giúp quý doanh nghiệp hoàn thiện hơn
Mọi thông tin liên hệ trực tiếp để được tư vấn miễn phí hoàn toàn và làm hoàn tất các thủ tục trả kết quả tận tay khách hàng mới thanh toán phí
SĐT: 0905360778 – 0888258282
Địa chir: 145 Lê Lợi, Phường Hòa Phú ,Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
( Gần Tòa Nhà Hành Chính Tỉnh Bình Dương)