Soạn thảo và tư vấn cho khách hàng mã ngành nghề phù hợp với hoạt động kinh doanh và các khoản thuế cần phải đóng lúc mới bắt đầu cũng như trong suốt quá trình hoạt động của 1 doanh nghiệp tư nhân hoạt động tại Việt Nam.
Soạn thảo và chuẩn bị tất cả hồ sơ, những giấy tờ, thủ tục theo yêu cầu của Sở Kế Hoạch Đầu Tư (KHĐT) và trình khách hàng ký (ký tại nhà hoặc trụ sở của công ty).
Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân ở Sở KHĐT.
Cử nhân viên đại diện doanh nghiệp nhận giấy phép kinh doanh ở Sở KHĐT.
Bàn giao giấy phép kinh doanh bản chính cho khách hàng.
Soạn hồ sơ và làm thủ tục đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp tư nhân trên báo giấy, báo điện tử theo quy định hiện hành.
Đại diện khách hàng làm thủ tục khắc dấu tròn.
Soạn hồ sơ thông báo mẫu dấu.
Bàn giao con dấu cho khách hàng