Tư vấn Chứng nhận Hợp chuẩn - Hợp quy

Chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật: là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn: là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc. Đối với đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, việc lựa chọn phương thức đánh giá nào là do tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (CBHC) quyết định nhưng phải thích hợp với đối tượng chứng nhận để đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá.

Đối tượng chứng nhận: là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường theo những tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực và cả tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) quy định. Những đối tượng quy định trong QCKT thường liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường mang tính bắt buộc áp dụng, nếu các doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc những đối tượng quy định này.

Để thực hiện việc chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn các doanh nghiệp phải trải qua quá trình đánh giá sự phù hợp. Đánh giá sự phù hợp là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu chuẩn tương ứng và QCKT tương ứng.

Việc đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

- Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình;

- Phương thức 2: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường;

- Phương thức 3: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

- Phương thức 4: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

- Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

- Phương thức 6: đánh giá và giám sát hệ thống quản lý;

- Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;

- Phương thức 8: thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa.

Căn cứ kết quả đánh giá sự phù hợp, đơn vị chứng nhận sẽ cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật cho đối tượng đã được đánh giá và quyền sử dụng dấu hợp chuẩn hoặc dấu hợp quy trên sản phẩm, hàng hóa, bao gói của sản phẩm, hàng hóa, trong tài liệu về sản phẩm, hàng hóa đã được chứng nhận hợp chuẩn

Để được chứng nhận hợp quy doanh nghiệp cần đạt được các điều kiện sau (Enterprises must be suitable for these conditions to be certificated the product comformity regulation):

Đủ điều kiện đảm bảo chất lượng: Để đáp ứng điều kiện này, công ty có thể áp dụng ISO 9001 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. Nếu chưa đủ điều kiện áp dụng ISO 9001 thì công ty cần xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng. Các cơ sở trong hệ thống có thể sử dụng một kế hoạch đảm bảo chất lượng nhưng hồ sơ sẽ khác nhau. Công ty có hai cơ sở thì chỉ cần 1 kế hoạch chất lượng nhưng phải áp dụng ở tại hai cơ sở. (Chú ý: Nếu đã có ISO 9001, Vấn đề là chứng chỉ đó có chứng nhận cho các địa chỉ nào? Tổ chức chứng nhận đó đã đăng ký trên Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chưa?. Vấn đề này ảnh hương tới giá và tiến độ nhiều)

Mẫu điển hình đáp ứng yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật tương ứng: Mỗi sản phẩm đều phải lấy mẫu điển hình để phân tích, thử nghiệm các chỉ tiêu theo quy chuẩn. Người lấy mẫu phải là người được cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ; cơ quan thử nghiệm phải được Bộ Nông nghiệp chỉ định.

Cấp chứng chỉ:

Khi cả hai yêu cầu trên đạt yêu cầu thì tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng chỉ hợp quy có hiệu lực trong 3 năm. Mỗi năm, tổ chức chứng nhận sẽ đánh giá giám sát ít nhất 1 lần (nếu không có thông tin trên thị trường hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý). Nội dung đánh giá giám sát cũng tiến hành đánh giá 2 nội dung trên.

Chi phí đánh giá:

Chi phí đánh giá chứng nhận hợp quy phụ thuộc nhiều vào phí thử nghiệm. Phí thử nghiệm lại phụ thuộc vào số mẫu. Số mẫu lại phụ thuộc vào sản lượng và số cơ sở sản xuất. Cùng một sản phẩm, sản xuất tại hai nơi khác nhau thì vẫn phải lấy mẫu tại hai nơi khác nhau.

Số liệu doanh nghiệp cung cấp:

Số lượng công nhân tại mỗi cơ sở sản xuất.

Danh mục sản phẩm và các chỉ tiêu kỹ thuật

Chứng chỉ ISO 9001 (nếu có)

TƯ VẤN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN TẠI ATV MEDIA:

Khách hàng tư vấn xin Công bố hợp chuẩn tại ATV Media sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:

1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Công bố hợp chuẩn:

ATV Media sẽ Tư vấn pháp lý cho khách hàng những vấn đề liên quan đến hoạt động xin Công bố hợp chuẩn như: Tư vấn điều kiện Công bố hợp chuẩn, tư vấn các trường hợp được cấp lại giấy chứng nhận Công bố hợp chuẩn, tư vấn hồ sơ chuẩn xin Công bố hợp chuẩn, ...

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc xin Công bố hợp chuẩn, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan

3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục xin Công bố hợp chuẩn như:

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, ATV Media sẽ tiến hành soạn Hồ sơ xin Công bố hợp chuẩn cho khách hàng;

- Đại diện lên Sở Khoa học và Công nghệ để nộp Hồ sơ xin Công bố hợp chuẩn cho khách hàng;

- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Khoa học và Công nghệ, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

- Nhận giấy chứng nhận Công bố hợp chuẩn tại Sở Khoa học và Công nghệ cho khách hàng

Ngoài các dịch vụ ưu đãi trên, sau khi thanh lý hợp đồng dịch vụ, ATV Media vẫn tiếp tục cung cấp cho khách hàng một số dịch vụ ưu đãi như:

- Cung cấp Website miễn phí cho khách hàng chưa có website, quảng bá doanh nghiệp trên danh bạ 40.000 doanh nghiệp Việt Nam

- Tư vấn miễn phí qua Hotline: 0908.326.779/ 0974.255.799

- Giảm giá 5% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng;

Hãy liên hệ với ATV Media để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ẤN TƯỢNG VIỆT - ATV MEDIA
Địa chỉ: 13 Bàu Cát 7, P. 14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 665.775.38 | Hotline: 0974.255.799/ 0908.326.779 | Fax: 08.384.90.870
Email: antuongviet@atv.com.vn | Website: www.antuongvietmedia.com