Mobiphone khuyến mại 50% trong 2 ngày 10/04 và 11/04
Viettel khuyến mại 50% trong 2 ngày 11/04 và 12/04.

Các bác tranh thủ nạp tiền điện thoại đi nhé