In và thiết kế phiếu thu, phiếu chi, order, hoá đơn bán hàng, vé xe... kích thước A4,A5,A6... trên giấy cácbon, giấy bãi bằng, 1 liên, 2 liên, 3 liên, số nhẩy, bế rãnh xé chuyên nghiệp, giá gốc tại xưởng.
Liên hệ: 0986 021 589
Địa chỉ: 98 Cầu Diễn - Hà Nội