Tham khảo: BongSen Media - Công ty Quảng cáo Truyền thông Bông Sen Việt Nam

Trong nền kinh tế thị trường nhiều cạnh tranh ngày nay, bộ nhận diện thương hiệu đóng một vai trò rất quan trọng trong việc định vị hình ảnh thương hiệu trên thị trường. Tuy vậy, việc thiết kế một bộ nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh không phải một vấn đề đơn giản. Một doanh nghiệp đôi khi mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để có thể phát triển cho riêng mình một bộ nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh. Hôm nay, BongSen Media xin giới thiệu đến bạn dịch vụ thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp của chúng tôi.Hệ thống nhận diện thương hiệu là hệ thống chuẩn mực bằng hình ảnh, kích thước, nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời, … trên tất cả các công cụ liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp. Hệ thống nhận diện thương hiệu phải đảm bảo tính thống nhất dựa trên ý tưởng được sử dụng xuyên suốt toàn bộ hệ thống

Nhận diện thương hiệu gồm có 2 loại bao gồm nhận diện thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm. Thông thường khi chúng ta thực hiện các dự án truyền thông cho một nhóm sản phẩm, khách hàng sẽ chú ý tới thương hiệu doanh nghiệp hơn trong khi truyền thông từng sản phẩm đơn lẻ hướng sự chú ý của khách hàng tới thương hiệu sản phẩm. Cả hai loại hình truyền thông này đều được áp dụng rộng rãi phụ thuộc vào mục tiêu từng thời kì và chiến lược phát triển của từng doanh nghiệp, tuy nhiên nhận diện thương hiệu doanh nghiệp thường bao quát, phức tạp và bao gồm nhiều thành tố hơn nhận diện thương hiệu sản phẩm.

Cốt lõi của một Hệ thống nhận diện Thương hiệu là tính nhất quán, trong đó Biểu trưng là xuất phát điểm của Hệ thống nhận diện Thương hiệu. Thông qua nó, người tiêu dùng sẽ dễ dàng nhận biết sản phẩm hay các yếu tố nhận dạng hữu hình của thương hiệu. Như vậy, một Biểu trưng thương hiệu là khơi nguồn của mọi cảm xúc thương hiệu tác động đến người tiêu dùng.Hãy truy cập website của BongSen Media để biết thêm chi tiết về các dịch vụ thiết kế thương hiệu, tư vấn thương hiệu hoặc cung cấp dịch vụ quảng cáo truyền thông.