congnghenhat.com cung cấp thiết bị vệ sinh Toto nhập trực tiếp từ Nhật Bản: vòi sen, sen cây, vòi rửa mặt, bệt vệ sinh,... Hàng bên em nhập chèn container nên giá tốt nhất thị trường. Mời các bác tham khảo
ĐC: 38 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 0904 68 27 72
Website: http://congnghenhat.com
[URL='https://www.facebook.com/CongNgheNhatdotCom']Facebook: https://www.facebook.com/CongNgheNhatdotCom[/URL]

Vòi sen bồn tắm TMF40EFR giá 4.700.000

Vòi sen bồn tắm TEM47E giá 9.000.000

Vòi sen bồn tắm TMF40EWF giá 7.800.000

Vòi sen bồn tắm TMGG40E giá 4.400.000

Vòi sen bồn tắm TMGG40EC giá 5.900.000

Vòi sen bồn tắm TMGG40EW giá 5.700.000

Vòi sen bồn tắm TMGG40J giá 5.200.000

Vòi sen bồn tắm TMGG40QEC giá 7.100.000

Vòi sen bồn tắm TMGG40QJ giá 5.200.000

Vòi sen TMNW40JGR giá 9.500.000

Bệt vệ sinh TCF9756+CS985B giá 54.000.000

Bệt vệ sinh TCF9766+CS985B giá 54.000.000

Bệt vệ sinh TCF9786+CS985B giá 55.000.000

Bệt vệ sinh TCF9876+CS985B giá 62.000.000

Sen cây TMC95ECR giá 38.500.000

Sen cây TMGG95EC giá 16.200.000

Vòi bồn tắm TBC20 giá 8.800.000

Vòi bồn tắm TBW20 giá 8.300.000

Vòi chậu rửa bát TKGG31EC giá 4.500.000

Vòi chậu rửa bát TKGG31EW giá 5.700.000

Vòi chậu rửa mặt TLNW31BF giá 5.500.000

Vòi rửa bát TKF51PN giá 5.800.000

Vòi rửa bát TKGG30E giá 4.000.000

Vòi rửa bát TKGG31E giá 4.100.000

Vòi rửa bát TKGG32EB giá 6.900.000

Vòi rửa bát TKGG38E giá 5.800.000

Vòi rửa bát Toto TKN34PBTN giá 9.300.000

Vòi rửa mặt TLC11 giá 3.600.000
Vòi rửa mặt TLHG31EF giá 3.900.000
Vòi rửa mặt TLN32TEF giá 7.500.000
Vòi rửa mặt Toto TLNW31BEF giá 5.500.000
Vòi Toto TLHG31DEF giá 4.600.000