Thiết bị giám sát hành trình và chống trộm Smart Motor của Viettel.

Báo động rung, tác động từ bên ngoài. Định vị xe trên web hoặc app mobile. Tắt máy từ xa

Tham khảo thêm tại trang smart motor Viettel