Cần bán 2 thẻ Apax English.
01 thẻ được giảm học phí 1.000.000 đồng.
Mình để lại 600 ngàn đồng/ thẻ
LH: 081 339 38 33